ขณะที่กำลังอ่านทฤษฎีผู้นำเพื่อเตรียมสอบ QE อย่างขะมักเขม้น  แอมมี่อ่านไปถึงทฤษฎีผู้นำเชิงพฤติกรรม(Behavior Leadership Theories) ซึ่งเป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอว่า ที่แบ่งภาวะผู้นำออกเป็น 3 แบบ คือ 1.ภาวะผู้นำแบบอัตตนิยม (Autocratic  Leadership) 2.ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) และ 3.ภาวะผู้นำแบบปล่อยเสรี (Laissez-faire Leadership)  ซึ่งเมื่อลองมาวิเคราะห์กับภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีไทย ในขณะที่เกิดปัญหากลุ่มคนเสื้อสีแดงบุกเข้าสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (11 เมษายน 2552) นั้น แอมมี่เลยขอแสดงความคิดเห็นดู เป็นการเตรียมตอบคำถามการสอบ QE ไปในตัวด้วย  ใครมีความคิดเห็นอื่นๆ ก็ลองมาถกกันดูค่ะ 

ประเทศไทยต้องการผู้นำแบบกึ่งอัตตนิยมกึ่งประชาธิปไตย

จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  หลายฝ่ายอาจจะมองว่าเป็นการแก้แค้นกันของคนสองกลุ่มที่มีความเห็นมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกัน  ซึ่งเกิดขึ้นได้ในประเทศประชาธิปไตยทุกแห่งในโลก  แต่ความสำคัญอยู่ที่  ในยุคสมัยที่เกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางด้านการบริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ที่ต้องการรูปแบบใหม่) ผู้นำควรจะมีคุณลักษณะอย่างไร จึงจะนำพาประเทศให้ไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัย  คงเป็นคำถามที่หลายคนต้องการคำตอบ

 

ประเทศไทยในยามนี้  ไม่ว่านักวิชาการ นักธุรกิจ หรือใครๆทั้งในและนอกประเทศ ต่างลงความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้มีเพียงประการเดียว คือ การเมือง  เพราะถ้าทำให้นิ่ง ทำให้สงบลงได้  ประเทศไทยเรามีขีดความสามารถในการพัฒนาในทุกด้านที่สตาร์ทเครื่องรออยู่แล้ว เพียงแต่รอธงปล่อยตัวเท่านั้นเอง

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ และหลายเดือนที่ผ่านมา   ทำให้มองภาพนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าออกจะมีพฤติกรรมแบบนุ่มนวลจนเกินไป  ดูเหมือนจะเป็นแบบประชาธิปไตยแต่ก็กึ่งๆจะปล่อยเสรี  ทำให้มองว่า ไม่ค่อยกล้าที่ตัดสินใจในการแก้ปัญหา หรือกล้าฟันธงในเรื่องที่เป็นข้อขัดแย้งให้มันชัดเจนอย่างจริงจัง  ลักษณะแบบนี้อาจจะเรียกได้ว่า ขาดภาวะผู้นำ (บางส่วน) หรือเปล่า?

ประเทศไทยในภาวะวิกฤตนี้  ต้องการผู้นำที่นอกเหนือจากที่จะต้องฉลาดและมือสะอาดแล้ว  เราต้องการผู้นำที่มีบุคลิกเด็ดขาดในการบังคับบัญชาสั่งการ  เด็ดขาดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  มีทักษะในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมือง  มีทักษะในการเลือกคนที่เก่งที่สุดมาบริหารกระทรวงต่างๆ และเปิดโอกาสให้คนเก่งๆ เหล่านั้นบริหารไปอย่างดีที่สุด  แล้วยังต้องมีทักษะการสื่อสารและรู้จักใช้เครื่องมือการสื่อสารเพื่อการสื่อสารนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  คือโดยสรุปเป็นผู้นำแบบกึ่งอัตตนิยมกึ่งประชาธิปไตย

คุณทักษิณอาจจะมีลักษณะผู้นำแบบอัตตนิยม คือ บริหารแบบยึดการตัดสินใจทุกอย่างไว้ที่ตนเอง อาจจะด้วยความที่เคยเป็นนักธุรกิจดูแลกิจการขนาดใหญ่มากก่อน จึงเห็นคุณลักษณะที่ชัดเจนของการตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว  จะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมหลายอย่าง ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว  เห็นความเด็ดขาดในการสั่งงานหรือบังคับบัญชา แต่จะมีข้อเสียในเรื่องของความโปร่งใส และขาดทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นๆ ในประเทศไทย (ในทางตรงข้าม เก่งเรื่องการใช้สื่อต่างประเทศ)

 

ขณะที่ คุณสมัคร ซึ่งที่จริงแล้วมีคุณลักษณะเด่นชัดเจนทางด้านการสื่อสาร แต่ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง มักจะสื่อสารไปในทางท้าทายกลุ่มผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างไปจากตน  ในด้านของการเลือกคนเก่งมาบริหารจะเห็นว่า รัฐมนตรีหลายท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เช่น  นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)   นายวุฒิพงษ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ที่ถึงแม้จะเป็น controversial ในหมู่คนไทยแต่ในระดับนานาชาติ ถือว่าเป็นคนเก่งที่มีแนวคิดในทางวิทยาศาสตร์น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่ง ด้วยผลงานสิทธิบัตร”การเพาะกล้าสักด้วยตา” และสิทธิบัตร”ไม้สักลายตรง”  -- ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนไทยคิดต่าง คิดเป็นวิทยาศาสตร์ และหาทางจดสิทธิบัตร) 

อีกกรณีหนึ่งคือ การใช้สื่อมวลชนให้เป็นประโยชน์  ซึ่งน่าจะยกระดับมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เพราะในฐานะที่เป็นรัฐบาล ในบางสถานการณ์จึงควรจะควบคุมสื่อให้ออกอากาศเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองได้  

โดยสรุป ในภาวะวิกฤตแบบนี้  ประเทศไทยต้องการผู้นำที่เผด็จการหน่อยๆ ไม่นุ่มนวลแต่เด็ดขาดในการสั่งการ และกล้าที่จะใช้อำนาจปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุม  กล้าตัดสินใจ กล้าใช้อำนาจในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด แต่ก็ยังยึดหลักประชาธิปไตยอย่างจริงจัง  และบริหารบ้านเมืองทุกด้านในเชิงรุกมากกว่านี้

เอ๊า ใครคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะ?

Comment

Comment:

Tweet

#13 By (1.47.34.121|1.47.34.121) on 2015-02-23 09:19


นายกคนนี้
สมกับฉายา
ที่ว่า
สร้างแต่
หนี้
ดีแต่พูด
จริงๆ

#12 By แป้ง (180.210.216.74) on 2011-06-24 19:35

แหม นโยบายดีจริงเลยนะค่ะ ไข่ชั่งโลเนี่ยของขึ้นทุกอย่าง อย่ามาบอกว่าจะขึ้นค่าแรงเลย ถ้าทำอย่างนั้น พวกเราก็จะตกงาน มีสมองคิดหน่อยนะ หนี้ที่คุณสร้างไว้ไปใช้ค้าหรื่อยัง ไหนว่าจะไม่มีการซื้อสิทธิ์ แต่2000 บาท 2000 นั้นนะ ทางอ้อมนะ นึกว่าดีหรอทำไรอะไรไม่คิด 2000บ. แล้วเป็นหนี้ คุณไม่คิดว่าจะเอาเงินส่วนนั้นไปทำอะไร ให้พี่น้องประชาชนให้มันดีกว่านี้หรอคะ
เป็นถึงนายกคิดบ้าง เรียนจบมาจากต่างประเทศทั้งทีทำงานให้มันสมหน่อยนะ

#11 By แจ่ม (180.210.216.74) on 2011-06-24 19:31

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#10 By Thesis Literature Review (119.155.10.42) on 2011-06-16 18:27

Thank you for sharing this information. The information was very helpful and saved a lot of my time.

#9 By Controversial Essay (110.37.53.102) on 2011-05-16 19:07

ไม่ชอบนายกแบบนี้เลย

#8 By **** (125.26.142.227) on 2009-08-05 10:34

ขอบคุณทุกท่านที่มาแสดงความคิดเห็นนะคะ

ท่านอื่นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็มาแชร์กันได้จ้า

สุขสันต์วันสงกรานต์อีกรอบค่ะ
ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ
ดอกมะลิ ดอกมะลิ ดอกมะลิ ดอกมะลิ ดอกมะลิ
ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ
ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ
ดอกมะลิ ดอกมะลิ ดอกมะลิ ดอกมะลิ ดอกมะลิ
ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ

#7 By Leadership Guru on 2009-04-15 10:25

อภิสิทธิ์ นุ่มนวลไปหน่อยจนในระยะแรกๆ ดูว่าไม่สามารถจะขอความร่วมมือกับฝ่ายตำรวจและทหารได้ ตอนหลังก็ปรับตัวมาตอบโต้ทางสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทันต่อเหตุการณ์ และยังสามารถปราบปรามผู้ชุมนุมที่ก่อความรุนแรง (ถึงขั้นจราจล) ได้อย่างเรียบร้อย

เพียงแต่ ถ้ารู้จักใช้การบริหารเชิงรุก คือ ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเชียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และอื่นๆ คงจะเห็นภาวะผู้นำได้ชัดเจนกว่านี้ และอาจจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายที่คิดต่างได้มากกว่านี้

#6 By Leadership Guru on 2009-04-15 10:23

นายกทำดีแล้วหละครับ

ปราบจลาจลโดยหลีกเลี่ยงความสูญเสียไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ

และถ้ารุนแรง เกิดความสูญเสีย มันจะเข้าทางเงื่อนไขที่อีกฝ่ายต้องการพอดีนะครับ

ให้กำลังใจท่านมาร์คครับconfused smile ขันน้ำ ขันน้ำ

#5 By DaZe_erk on 2009-04-15 00:46

แม้แต่ในยุคโบราณที่มีการปกครองแบบจักรพรรดิมีอำนาจสูงสุด การทำสงครามแต่ละครั้งก็ยังต้องหาข้ออ้างเพื่อความชอบทำwink wink
แล้วประสาอะไรกับระบบประชาธิปไตยในปัจจุบันที่ประชาชนเป็นใหญ่ล่ะคับopen-mounthed smile open-mounthed smile
ผมมองว่าการตัดสินใจทำอะไรอย่างนุ่มนวลของท่านนายกเป็นสิ่งที่ถูกแล้วล่ะครับdouble wink double wink
เพราะฝ่ายที่รุนแรงก่อน จะถูกสังคมต่อต้านtongue tongue
อย่าลืมว่าประชาชนที่ไ ม่ออกมาเคลื่อนไหวนั้นเป็นจำนวนกว่า 99% นะครับcry cry
หากฝ่ายไ หนครองใจคนส่วนมากได้ ฝ่ายนั้นชนะsurprised smile surprised smile
เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลใช้ความรุนแรง ประชาชนจะต่อต้าน ซึ่งนั่น จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดangry smile angry smile
อย่างไ รเสีย ผู้ชุมนุมนั้นก็ไม่ใช่ใคร แต่เป็นประชาชนไทยนั่นเอง คุณอภิสิทธิ์ที่เป็นนายกคงไม่ทำร้ายประชาชนชาวไทยหรอกครับbig smile big smile

ในยุคสามก๊กนั้น โจโฉมีกำลังทหารที่แข็งแกร่ง ซุนกวนมียุทธภูมิที่เป็นเลิศ ส่วนเล่าปี่นั้นได้ใจของราษฎรเป็นกำลังอันแข็งแกร่ง จนสามารถสถาปนาจ๊กก๊กขึ้นมาได้sad smile sad smile
ดังนั้น ใจของประชาชนคือพลังสำคัญที่จะชี้อนาคตของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

#4 By PS Le DuNaMis on 2009-04-15 00:34

เออ ลืม


สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ ขันน้ำ ขันน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ

#3 By เสกเรนเจอร์ on 2009-04-15 00:31

ผมพูดถึงเรื่องม็อบเสื้อแดงอย่างเดียวละกัน

ถ้าปราบปรามม็อบ มันสามารถทำได้รุนแรงกว่านี้ครับ แต่ทำแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมา ม็อบนั่นก็คนไทยครับ เรามีเป้าหมายตรงกัน แต่วิธีการ และอุดมการณ์เราไม่เหมือนกัน และด้วยความแตกต่างกันเพียงแค่นี้ คงไม่ใช่สาเหตุให้เราฆ่ากันได้หรอก จริงมั้ยครับ

คนที่อยากให้มีการจัดการแบบเด็ดขาด เค้ามองกันว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ครับ เรารำคาญ เราเบื่อ เราเลยอยากให้จัดการให้เสร็จๆ ไป

ถ้าเราลองนึกดูดีๆ จะเห็นว่าทำไมเราต้องฆ่าแกงกันด้วย ในเมื่อเราทุกๆคน ก็ไม่ต้องการความรุนแรงเหมือนกัน ส่วนพวกเสื้อแดงที่ใช้ความรุนแรง เค้าก็จับไปดำเนินคดีตามกฏหมายหมดแล้วครับ

ถ้าเราใช้ความรุนแรง หรือเผด็จการตอบโต้กลับไป แล้วเราจะมีอะไรต่างจากพวกที่ใช้ความรุนแรงในขณะนี้ ถูกมั้ยครับ
พูดอย่างนี้ก็จริง แต่ถ้าผมอยู่ในบริเวณนั้นผมอาจขับรถสิบล้อไล่บี้เรียงตัวเลยก็ได้ครับ ไอ้พวกเวรเอ๊ยยยยยsad smile

#2 By เสกเรนเจอร์ on 2009-04-15 00:31

*เราชอบที่ผู้นำนุ่มนวลนะ
เราไม่ชอบที่ผู้นำกระโชกโฮกฮาก
หรือวาจาไม่ดีใส่ปปช.อะนะ

*-*
สวัสดีสงกรานต์
อะปิ้วๆปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ

#1 By interiorgirls on 2009-04-15 00:21