หนังสือ Power Shift ของ Alvin Toffler

posted on 02 Jul 2009 21:35 by leadership in Book-Reviews

สืบเนื่องมาจาก แอมมี่กำลังรวบรวมวรรณกรรมเพื่อทำดุษฎีนิพนธ์ค่ะ ดังนั้น เมื่ออ่านเจออะไรดีดี ก็จะขอเอามาลงไว้ในบล็อคเพื่อให้เพื่อนๆ ในหลักสูตรผู้นำฯ ได้ใช้ประโยชน์ด้วย 

Alvin Toffler นั้น หนังสือส่วนใหญ่มักจะก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างรุนแรง หรือที่เรียกว่าเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) กันเลยทีเดียว

หนังสือ "อำนาจใหม่" (Power Shift) เว็บไซต์ คลังปัญญาชนสยาม รีวิวได้ครบถ้วนได้ใจความดีค่ะ เลยขอนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและต่อยอดความรู้ของผู้คนทั่วไปในสังคม เนื้อหามีดังนี้ค่ะ

หนังสือเล่มนี้ของอัลวิน ทอฟเลอร์เป็นเล่มที่สาม ในหนังสือชุดว่าด้วยความพยายามการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเริ่มตั้งแต่ ฟิวเจอร์ช็อค(พ.ศ. ๒๕๑๓) คลื่นลูกที่สาม(พ.ศ. ๒๕๒๓) และอำนาจใหม่(พ.ศ. ๒๕๓๓) มิติทางด้านเวลาของหนังสือชุดนี้ครอบคลุมราว พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๗๘

เมื่อสังเกตเทียบกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษที่่ผ่านมา โลก ก็ดูเหมือนจะหมุนไปในทิศทางที่เขาพยากรณ์ไว้ ทั้งเขาเองได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีคลินตัน หนังสือเขามีอิทธิพลต่อรองประธานาธิบดีอัล กอร์ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นปัญญาชนคนหนึ่ง ขนาดไหน ก็ดูได้จากว่าอัล กอร์ใฝ่ใจกับการผลักดันให้อเมริกาเป็นประเทศผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสังคมความรู้อย่างไร

ฟิวเจอร์ช็อค อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก คลื่นลูกที่สาม แสดงให้เห็นถึงทิศทางในการเปลี่ยนแปลง ส่วนอำนาจใหม่ บอกว่าใครจะเป็นผู้ควบคุมการเปลี่ยนแปลง

ข้าพเจ้าเองเห็นว่าสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์อย่างไร มิพักจำเป็นต้องพูดถึงอีกต่อไปแล้ว อำนาจใหม่จึงเป็นหนังสือที่อธิบายยุคสมัยปัจจุบันได้ค่อนข้างเด่นชัด

หนังสือเล่มนี้มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Powershift: Knowledge, wealth and violence at the edge of the 21st century - การเคลื่อนย้ายอำนาจ: ความรู้ ความมั่งคั่ง และความรุนแรง ณ จุดเริ่มของศตวรรษที่ ๒๑ อัลวินได้แจกแจงอำนาจออกเป็นสามประเภท คือ อำนาจที่เกิดจากการใช้กำลัง อำนาจที่เกิดจากเงิน และอำนาจที่เกิดจากความรู้ ทั้งนี้ เขายืนยันว่าความรู้เป็นอำนาจที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยได้แสดงภาพอำนาจจากความรู้ซึ่งมีบทบาทมากที่สุดในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทิศทางของโลกในปัจจุบัน ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ควบคุมช่องทางของความรู้ก็คือผู้ที่ควบคุมอำนาจเหล่านั้น

เขาได้ชี้ให้เห็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอำนาจในทางสังคมและการเมือง การช่วงชิงอำนาจในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและโลกก็คือการประสานใช้อำนาจทั้งสามประเภท คือความรู้ เงิน และกำลัง อย่างเหมาะสม

เมื่ออ่านจบก็ทำให้มองเห็นภาพรวมของสังคมร่วมสมัยได้ไม่ยาก และทำให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าอำนาจนั้นอยู่ในมือใครบ้าง และอย่างไร

อัลวินเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดคำใหม่ขึ้นมาใช้ ตอนที่เขาเขียนหนังสือคลื่นลูกที่สาม เขาใช้คำว่า globalization แต่ภาษาไทยยังไม่มีคำว่าโลกาภิวัฒน์ จึงจะเห็นคำแปลที่่ว่า เป็นไปทั้งโลกอยู่ทั่วไป เมื่อเขาเขียนหนังสือเล่มใหม่ คำว่าสังคมความรู้ ก็เป็นคำใหม่ที่เขาเสนอขึ้นมา

วาทกรรมเรื่องสังคมความรู้นั้นกำลังก่อให้เกิดความสับสนในสังคมไทยพอควร เพราะ นัยยะสังคมความรู้ของทางตะวันตกนั้น เป็นที่มาของอำนาจ ซึ่งจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งในท้ายที่สุด ทั้งนี้ความผาสุกของสังคมโดยรวมนั้นกลับเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามโดยปริยาย อัลวินเองก็ออกจะยอมรับข้อบกพร่องในการมองโลกแง่ดีของตนในแง่นี้ เขาจึงได้เขียนหนังสือ สงครามและสันติภาพ ออกมาอีกเล่ม โดยมีเนื้อหากล่าวเตือนว่า หากมีการใช้อำนาจที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดบีบคั้น โลกก็จะสูญเสียความสมดุล ก่อให้เกิดสงครามและความขัดแย้งไม่มีสิ้นสุด คำกล่าวเตือนของเขาเป็นจริงหรือไม่นั้น ก็ขอให้พิจารณาว่าช่วงปีที่ผ่านมา มนุษย์โลกต้องผจญกับสงครามทั้งที่ประกาศและไม่ประกาศ โดยเหตุแห่งการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมมาแล้วกี่ครั้ง

สารบัญ

ภาคที่ ๑ อำนาจในความหมายใหม่

บทที่ ๑ ยุคสมัยแห่งการเคลื่อนย้ายอำนาจ
บทที่ ๒ กล้ามเนื้อ เงินตรา และมันสมอง

ภาคที่ ๒ ชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบอภิสัญลักษณ์

บทที่ ๓ เบื้องหลังความหวือหวา
บทที่ ๔ กำลัง-อำนาจของยากูซ่า
บทที่ ๕ ความมั่งคั่ง: มอร์แกน มิลเกน และหลังจากนั้น
บทที่ ๖ ความรู้ รูปแบบใหม่ของความมั่งคั่ง
บทที่ ๗ ลัทธินิยมวัตถุ
บทที่ ๘ ที่สุดของสิ่งทดแทน

ภาคที่ ๓ สงครามสารสนเทศ

บทที่ ๙ สงครามที่เคาน์เตอร์คิดเงินในซุปเปอร์มาร์เก็ต
บทที่ ๑๐ ความฉลาดจากภายนอก
บทที่ ๑๑ อำนาจสุทธิ
บทที่ ๑๒ สงครามมาตรฐาน
บทที่ ๑๓ วิศวกรและตำรวจบนไฮเวย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๑๔ สงครามสารสนเทศเบ็ดเสร็จ

ภาคที่ ๔ อำนาจในองค์กรแบบยืดหยุ่น

บทที่ ๑๕ การล่มสลายของระบบช่องเก็บของ
บทที่ ๑๖ องค์กรแบบยืดหยุ่น
บทที่ ๑๗ โครงสร้างแบบองค์กรยืดหยุ่น
บทที่ ๑๘ กฎเกณฑ์ใหม่ของการทำงาน
บทที่ ๑๙ ชิ้นส่วนอำนาจ
บทสรุป ระบบใหม่ในการสร้างความมั่งคั่ง

ภาคที่ ๕ การเคลื่อนย้ายของอำนาจการเมือง

บทที่ ๒๐ อนาคตของประชาธิปไตยมวลชน
บทที่ ๒๑ พรรคที่มองไม่เห็น
บทที่ ๒๒ อินโฟ-แท็คติค
บทที่ ๒๓ เมตะ-แท็คติค
บทที่ ๒๔ ตลาดงานจารกรรม
บทที่ ๒๕ วาระด้วยสารสนเทศ
บทที่ ๒๖ ผู้สร้างจินตภาพ
บทที่ ๒๗ สื่อแห่งการโค่นล้มอำนาจ
บทที่ ๒๘ ชนรุ่น "สกรีนนีย์"
บทสรุป เสียงเรียกร้องการกลับมาของยุคมืด

ภาคที่ ๖ การเคลื่อนย้ายอำนาจโลก

บทที่ ๒๙ ปัจจัย "เค"
บทที่ ๓๐ ประเทศเร็วกับประเทศช้า
บทที่ ๓๑ เมื่อสังคมนิยมปะทะกับอนาคต
บทที่ ๓๒ อำนาจแห่งความสมดุล
บทที่ ๓๓ สามเส้าอำนาจ: โตเกียว-เบอร์ลิน-วอชิงตัน
บทที่ ๓๔ นักล่าอำนาจระดับโลก
บทสรุป เสรีภาพ คำสั่ง และโอกาส

เกี่ยวกับผู้เขียน

อัลวิน และ ไฮดี ทอฟเลอร์ - Alvin and Heidi Toffler

นักคิดที่มีชื่อเสียง นับตั้งแต่หนังสือฟิวเจอร์ช็อคของเขาถูกตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หนังสือของเขาได้รับการตีพิมพ์มากกว่า ๕๐ ประเทศทั่วโลก ความคิดของเขามีอิทธิพลต่อผู้คนร่วมสมัย

เขาเคยเป็นผู้สื่อข่าวในวอชิงตัน เคยใช้ชีวิตเป็นคนงานในโรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานเหล็ก และโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นเวลาถึง ๕ ปี ก่อนที่จะมาิเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยคอร์แนล และเป็นสมาชิก American Association for the Advancement of Science

หนังสือของเขาส่วนใหญ่เขียนร่วมกับไฮดี ผู้เป็นภรรยา ได้รับรางวัลทั้งในสหรัฐอเมริกา จีน และฝรั่งเศส ในฐานะวรรณกรรมดีเด่นด้านการบริหาร

 ที่มา http://www.geocities.com/siamintellect/writings/b_powershift.htm

Comment

Comment:

Tweet

Tofflers have great ideas. Their literature is "real" futurism if it is possible to say so. Had a pleasure to read about Thailand and your personal implementation of their ideas.

#27 By research paper writing at http://astonishingtutors.com/ (108.62.139.220) on 2013-09-07 19:02

มีสิ้นสุด
คำกล่าวเตือนของเขาเป็นจริงหรือไม่นั้น ก็ขอให้พิจารณาว่าช่วงปีที่ผ่านมา
มนุษย์โลกต้องผจญกับสงครามทั้งที่ประกาศและไม่ประกาศ
โดยเหตุแห่งการใช้อำนาจอันไม่ชอบธ

#26 By samedayessay.me (192.168.0.64, 91.225.123.2) on 2013-09-05 15:59

บกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษที่่
ผ่านมา โลก ก็ดูเหมือนจะหมุนไปในทิศทางที่เขาพยากรณ์ไว้
ทั้งเขาเองได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีคลินตัน <a href="http://samedayessay.me/">samedayessay.me</a>

#25 By An (192.168.0.64, 91.225.123.2) on 2013-09-05 15:57

Useful theme as for me. Anyway, well done!

#24 By essaycollege.net (178.94.122.49) on 2013-08-20 02:44

Interesting paper, you know. I think all information described here can be approved.

#23 By academia research.com (95.132.24.205) on 2013-08-05 22:57

Don't become so scared because of academic essays creating! Many students seem to be in the same situation. Nevertheless, they do not give up and buy non-plagiarized research paper.

#22 By do my essay (103.7.57.18|31.184.238.73) on 2013-07-06 03:48

อสิบปี 1 เล่ม
แล้วแต่ละเล่ม พูดถึงกันทั้งโลกquestion

#21 By superior (103.7.57.18|101.103.13.129) on 2012-07-06 14:28

Even if you do not get how to pump your website, you must try the articles submissions company for great optimization results!

#20 By article submission (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-01 16:55

If you want to have the best rates, you will have to order courseworks (topwritingservice.com).

#19 By essays papers (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-06 17:56

You are manifestly, a real master of economics thesis referring to this good topic composing but if you are willing to opt for the dissertation writing, I would tell you to notice a perfect one.

#18 By dissertation writing (91.212.226.136) on 2012-04-05 23:48

It needs hard work and time to finish the dissertation form just about this good post, thence, I prefer to look for the dissertation service to have the doctoral degree.

#17 By thesis (91.212.226.136) on 2012-04-03 05:32

Thanks for the article. I read the above post.

#16 By Chicgraphic on 2012-03-30 22:40

This is my first visit and I adore what I am seeing. Your chapter is indeed great to get over, highly captivating as well as entertaining. I’ll absolutely recommend it to my friends. They have luck of support as well as buy research paper requirement.

#15 By term papers online (31.184.238.21) on 2012-01-06 05:05

Are you acknowledged of ground ideas of SEO? No? Do not bother! The article submission services can show you all.

#14 By article submission service (31.184.236.16) on 2011-12-19 21:12

Don't stop counting on the blog posting service! Only the best professionals will be able to do traffic optimization work correctly!

#13 By blog posting services (193.105.210.41) on 2011-10-20 08:50

Our companies were glad to furnish you custom essay org or very interesting data close to to this good post and you even should get stuff about order now like a bonus.

#12 By about us (193.105.210.41) on 2011-10-18 10:36

College students are speaking about essay completing. Nonetheless, less of them know what can writing mean. Hence, lots of them destroy their academic careers. I advice to get information: "how to do my essay " to avoid it!

#11 By write my paper (193.105.210.41) on 2011-10-16 02:15

Give me a suggestion if it's workable to find the africa essay from the papers writing services, or perhaps that is better to buy free essays for less money?

#10 By free essays (193.105.210.41) on 2011-10-13 17:46

Whether we like it or not, quondam in our lives, we would need to carry out term paper and other written assignment. It is absolutely not basic but very amusing to make a analyze. To do that, you need to read a range of articles and books, or you can just get some custom essays accomplished by writing services’ writers and save your time like some quick help with the American Dream.

#9 By term paper (193.105.210.41) on 2011-10-08 16:38

I think that to buy custom essays is the best way out for students who have difficulties with term paper completing.

#8 By write my essay (193.105.210.41) on 2011-10-07 07:02

I took my first <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> when I was a teenager and that helped my family a lot. But, I need the auto loan again.

#7 By LizROACH (95.64.12.20) on 2011-07-24 11:00

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#6 By Thesis Literature Review (119.155.10.42) on 2011-06-16 15:22

ไม่ได้แวะมาอ่านเลย -*-
วันนี้เลยแวะมาอ่านและรดน้ำต้นไม้ให้ค่ะ ^^
ขอบคุณย้อนหลังด้วยสำหรับบความดีๆนะค่ะ
นั่งไล่อ่านก่อน

#5 By =::Kr@taiR::= on 2009-07-08 20:02

คุณ mimi_yayahsama

อัลวิน ทอฟฟเลอร์ เขียนหนังสือสิบปี 1 เล่ม
แล้วแต่ละเล่ม พูดถึงกันทั้งโลก

หนังสือ "Power Shift" หรืออำนาจใหม่นี้ จึงเป็นหนังสือที่น่าสนใจจริงๆด้วยค่ะ ^^

Hot!

#4 By Leadership Guru on 2009-07-03 07:01

มีแปลไทยแล้วค่ะ คุณ Arcobaleno

Hot!

#3 By Leadership Guru on 2009-07-03 06:59

เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ

confused smile

#2 By MiMi382YaYah on 2009-07-02 22:55

มีแปลไทยด้วยหรอนี่

#1 By Arcobaleno on 2009-07-02 22:09