อัจฉริยะ คือ อะไร?

posted on 21 Dec 2009 09:11 by leadership in Intelligent-Organization

คนอัจฉริยะ คือ คนที่มีอารมณ์ขันเหลือเฟือและมีความสนุกสนานกับชีวิต  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องใดๆ ที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางชีวิตให้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้

          - หน้า 20 หนังสือ สู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมอง (Jerome Becomes a Genius), 2551

 

Comment

Comment:

Tweet

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#3 By Thesis Introduction (119.155.10.42) on 2011-06-17 13:36

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#2 By Thesis Literature Review (119.155.10.42) on 2011-06-16 15:19

คือ มีความสามารถเป็นเลิศ

#1 By น้องพูน (113.53.243.147) on 2010-06-25 16:18