Academic-Seminar

ตุลาคม 2009

  • 21 ต.ค., 5, 25 พ.ย. และ 15 ธ.ค. 9-5, การสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 อุตสาหกรรม ประจำปี 2552 (ICT Industry Summit 2009) หัวข้อหลักคือ "สร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้วยไอซีที" จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น Tourism, Automotive & Spare Parts, Retail, Food and Food Processing, Logistics, และ Healthcare  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tmi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=66  และ http://www.customs.go.th/Docs/General%20Information.doc
  • 28 ต.ค. 9-5 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2552 ม.รังสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 11 ติดตึกจอดรถ-วิทยาลัยดนตรี) ชั้น 3 อาจารย์และนักศึกษา ม.รังสิต ฟังฟรี  ผู้สนใจจ่ายค่าลงทะเบียน 1,000 บาท http://www.rsu.ac.th/grad/regis_.pdf, http://www.rsu.ac.th/grad/con2009_.html
  • 28 - 30 ต.ค. การประชุมผู้นำการศึกษาเอเชีย ครั้งที่ 3 "ความท้าทายด้านการศึกษาสำหรับยุคโลกาภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21" ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ http://www.worlddidacasia.com/html/asiaeducation_th.html
  • 31 ต.ค. 9-5:30 งานเสวนาพิเศษเรื่อง "ภูมิปัญญา" (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หัวข้อ "ยิ่งรวย ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งแบ่งปัน", ฐิตินาถ ณ พัทลุง, สุริวิภา กุลตังวัฒนา, พัชรศรี เบญจมาศ, พุทธชาติ พงศ์สุชาติ, ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์) ณ โรงแรม Centara Grand at Central World ราชประสงค์ ชั้น 22 ห้อง Bangkok Convention Center จัดโดยบริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) สำรองที่นั่ง ฟรี ที่ www.postpublishing.co.th/wisdom

พฤศจิกายน 2009

  • 12-13 พ.ย. "ก้าวใหม่ของการสาธารณสุขมูลฐานสู่สุขภาพชุมชน" ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.moph.go.th/infonews-show.php?ContentID=8864
  • 20 พ.ย. (ศุกร์) "การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 2  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโดยความร่วมมือของ 8 มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน นักศึกษา 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท  ดูกำหนดการประชุม http://www.hrd.nida.ac.th/hrcon2009/page04.html
  • 25 พ.ย. (พฤหัส), 8-4:30, Knowledge & Innovation Forum (KIF) 2009, "System Thinking - Holistic Organization Development" by Dr. Wilson Tay มี ศจ.ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ บรรยายเรื่อง "Logical thinking for business development" และอีกหลายท่าน  ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ชั้น 3/3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ค่าลงทะเบียน 2500 บาท  บรรยายทั้ง 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kmpca.net/KIF-Programme.html และ http://www.bangkokbiznews.com/home/news/pr-center/detail-news.php?id=746

 

ธันวาคม 2009

มกราคม 2010

กุมภาพันธ์ 2010

มีนาคม 2010

  • 4-6 มี.ค. 2553 ม.ขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ TISD 2010 ณ.โรงแรมรอยัลแม่โขง จ.หนองคาย  The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference จาก ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, และอื่นๆ  เปิดรับบทความจนถึง 4 ธันวาคม 2552  (ค่าลงทะเบียน นักศึกษา 3,000 บาท เป็นค่าอาหารเที่ยง 2 วัน อาหารค่ำ 1 มือ และอาหารว่างเบรค 4 ครั้ง รวมทริปเที่ยวเวียงจันทร์ด้วยค่ะ) อ่านเพิ่มเติม http://202.28.93.116/tisd2010/index.php หรือ คลิกที่นี่ Topic of Conference

เมษายน 2010    (คลิกที่รูป เพื่อขยายใหญ่)

  • 1 เม.ย., 9-5, "สร้างปัญญาสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตามภาพ) http://rc.nida.ac.th/โครงการ.pdf

ท่านใดต้องการประชาสัมพันธ์ ก็สามารถแจ้งไว้ได้ที่ Comment นะคะ ขอบคุณค่ะ