Characteristics

 

รักสงบ   เคารพอาวุโส   เชื่อโชคลางของขลัง           เชื่อกฎแห่งกรรม   ยอมตามผู้มีอำนาจ   รักเอกราช     สุกเอาเผากิน    ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่น   รักถิ่นและครอบครัว   อ่อนน้อมถ่อมตัว   ชอบผู้นำ   ทำสำรวย     ชอบบันเทิง(สนุก)   เมตตากรุณา   ผักชีโรยหน้า     ไม่กระตือรือร้น   เป็นคนใจกว้าง   ช่างอดช่างทน     กตัญญูกตเวที   ชอบมีอภิสิทธิ์   จิตใจเอื้ออารี     โอนอ่อนผ่อนตาม   มีความเกรงใจ   ให้อภัยเสมอ     ตามใจต่างชาติ   ฉลาดเลือกงาน   ทำการมักเบ่ง     เคร่งครัดเคารพแด่พระมหากษัตริย์

ที่มา: สภาวิจัยแห่งชาติ

   ตรงกับตัวเองหลายข้อเลยค่ะ  แล้วของเพื่อนๆ หละคะ มีข้อไหนตรงบ้าง

ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นนะคะ

ขณะที่กำลังอ่านทฤษฎีผู้นำเพื่อเตรียมสอบ QE อย่างขะมักเขม้น  แอมมี่อ่านไปถึงทฤษฎีผู้นำเชิงพฤติกรรม(Behavior Leadership Theories) ซึ่งเป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอว่า ที่แบ่งภาวะผู้นำออกเป็น 3 แบบ คือ 1.ภาวะผู้นำแบบอัตตนิยม (Autocratic  Leadership) 2.ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) และ 3.ภาวะผู้นำแบบปล่อยเสรี (Laissez-faire Leadership)  ซึ่งเมื่อลองมาวิเคราะห์กับภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีไทย ในขณะที่เกิดปัญหากลุ่มคนเสื้อสีแดงบุกเข้าสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (11 เมษายน 2552) นั้น แอมมี่เลยขอแสดงความคิดเห็นดู เป็นการเตรียมตอบคำถามการสอบ QE ไปในตัวด้วย  ใครมีความคิดเห็นอื่นๆ ก็ลองมาถกกันดูค่ะ 

ประเทศไทยต้องการผู้นำแบบกึ่งอัตตนิยมกึ่งประชาธิปไตย

จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  หลายฝ่ายอาจจะมองว่าเป็นการแก้แค้นกันของคนสองกลุ่มที่มีความเห็นมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกัน  ซึ่งเกิดขึ้นได้ในประเทศประชาธิปไตยทุกแห่งในโลก  แต่ความสำคัญอยู่ที่  ในยุคสมัยที่เกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางด้านการบริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ที่ต้องการรูปแบบใหม่) ผู้นำควรจะมีคุณลักษณะอย่างไร จึงจะนำพาประเทศให้ไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัย  คงเป็นคำถามที่หลายคนต้องการคำตอบ

 

ประเทศไทยในยามนี้  ไม่ว่านักวิชาการ นักธุรกิจ หรือใครๆทั้งในและนอกประเทศ ต่างลงความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาของประเทศไทยตอนนี้มีเพียงประการเดียว คือ การเมือง  เพราะถ้าทำให้นิ่ง ทำให้สงบลงได้  ประเทศไทยเรามีขีดความสามารถในการพัฒนาในทุกด้านที่สตาร์ทเครื่องรออยู่แล้ว เพียงแต่รอธงปล่อยตัวเท่านั้นเอง

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ และหลายเดือนที่ผ่านมา   ทำให้มองภาพนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าออกจะมีพฤติกรรมแบบนุ่มนวลจนเกินไป  ดูเหมือนจะเป็นแบบประชาธิปไตยแต่ก็กึ่งๆจะปล่อยเสรี  ทำให้มองว่า ไม่ค่อยกล้าที่ตัดสินใจในการแก้ปัญหา หรือกล้าฟันธงในเรื่องที่เป็นข้อขัดแย้งให้มันชัดเจนอย่างจริงจัง  ลักษณะแบบนี้อาจจะเรียกได้ว่า ขาดภาวะผู้นำ (บางส่วน) หรือเปล่า?

ประเทศไทยในภาวะวิกฤตนี้  ต้องการผู้นำที่นอกเหนือจากที่จะต้องฉลาดและมือสะอาดแล้ว  เราต้องการผู้นำที่มีบุคลิกเด็ดขาดในการบังคับบัญชาสั่งการ  เด็ดขาดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  มีทักษะในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมือง  มีทักษะในการเลือกคนที่เก่งที่สุดมาบริหารกระทรวงต่างๆ และเปิดโอกาสให้คนเก่งๆ เหล่านั้นบริหารไปอย่างดีที่สุด  แล้วยังต้องมีทักษะการสื่อสารและรู้จักใช้เครื่องมือการสื่อสารเพื่อการสื่อสารนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  คือโดยสรุปเป็นผู้นำแบบกึ่งอัตตนิยมกึ่งประชาธิปไตย

คุณทักษิณอาจจะมีลักษณะผู้นำแบบอัตตนิยม คือ บริหารแบบยึดการตัดสินใจทุกอย่างไว้ที่ตนเอง อาจจะด้วยความที่เคยเป็นนักธุรกิจดูแลกิจการขนาดใหญ่มากก่อน จึงเห็นคุณลักษณะที่ชัดเจนของการตัดสินใจทำอะไรอย่างรวดเร็ว  จะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมหลายอย่าง ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว  เห็นความเด็ดขาดในการสั่งงานหรือบังคับบัญชา แต่จะมีข้อเสียใ